16 maja 2016

dr inż. Tomasz Stachowiak

Pracownik naukowy Zakładu Przetwórstwa Polimerów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Zainteresowania naukowe: nowoczesne technologie przetwórstwa, badania i ocena właściwości tworzyw, metody badawcze, nowoczesne technologie przetwórstwa, materiały polimerowe i ich kompozyty. Autor wielu publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, współautor patentu oraz wielu opinii i ekspertyz naukowych i prac zleconych dla przemysłu. Kierownik  Studiów Podyplomowych, opiekun pomocniczy Koła Naukowego Design Thinking Space.