5 lutego 2016

Rada Programowa

Hans-Peter Schmidt, Ithaka Institute for Carbon Strategies, European Biochar Foundation

prof. dr hab. rer. nat. Bruno Glaser, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Edward Someus, biochar S&T senior engineer, Terra Humana Ltd

prof. dr hab. inż. Jacek Przybył, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. January Bień, Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

dr hab. Jacek Dach, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Iwona Szwach, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

dr inż. Krystyna Malińska, Stowarzyszenie Top 500 Innovators

dr inż. Franciszek Sładeczek, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

dr inż. Patryk Weisser, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych