22 maja 2017

Program konferencji 2017

Materiały z konferencji – do pobrania

 

Program konferencji jest programem ramowym i aktualizowany wraz ze zgłoszeniem nowych referatów.

DZIEŃ 1 – 05 czerwca 2017 r.

11:00 – 12:00

Rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy

12:00 – 12:15

Otwarcie konferencji

12:15 – 14:15

Sesja I. Substraty i technologie do otrzymywania biowęgla

Prowadzenie sesji: dr inż. Patryk Weisser, Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska z Opola

1. Technologia do wytwarzania biowęgla FLUID S.A.

Jan Gładki, FLUID SA

2. Toryfikacja biomasy różnych typów. Wielopoziomowy reaktor taśmowy
– doświadczenia z instalacji pilotażowej

mgr inż. Łukasz Niedźwiedzki, Politechnika Wrocławska

3. Urządzenia do uwęglania biomasy i odpadów komunalno-bytowych opracowane przez Carbontim Sp. z o.o

Paweł Drobnik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu, TIMEX SA

4. Instalacja testowa do wytwarzania biowęgla z różnych rodzajów biomasy

dr inż. Franciszek Sładeczek, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IPMB w Opolu

Dyskusja

14:45 – 15:45

Lunch

15:45 – 17:00

Sesja II. Technologia DAK GPS

1. Agro – biowęgiel. Wyzwania i możliwości

Przedstawiciel firmy, DAK GPS

2. CENER (National Renewable Energy Centre Spain) – innowacje w zakresie przetwarzania biomasy

Przedstawiciel firmy, DAK GPS

3. Czynniki rozwoju rynku biowęgla w Europie i na świecie

Przedstawiciel firmy, DAK GPS

Dyskusja

17:00 – 18:30

Sesja III: Zastosowania biowęgla w rolnictwie i ogrodnictwie

Prowadzenie sesji:  prof. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

1. Możliwość wykorzystania biowęgla w uprawach ogrodniczych

mgr Mateusz Frąc, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

2. Wykorzystaniem biowęgla jako podłoża w produkcji szklarniowej ogórka i pomidora

dr inż. Agnieszka Medyńska – Juraszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. Dobre praktyki w zakresie ochrony własności intelektualnej. Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o bezpieczny know-how

Paweł Zouner, adwokat, Kancelaria Prawna Zouner Legal

20:00

Kolacja branżowa

DZIEŃ 2 – 06 czerwca 2017 r.

9:00 – 10:30

Sesja IV: Zastosowanie biowęgla w ochronie środowiska i budownictwie

Prowadzenie sesji: dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1. Możliwość wykorzystania biowęgla w rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

dr inż. Agnieszka Medyńska – Juraszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Biowęgiel jako sorbent do redukcji rtęci z gazów odlotowych

dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IPMB w Opolu

3. Biowęgiel w remediacji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym

prof. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

4. Wpływ biowęgla na ograniczanie emisji amoniaku podczas kompostowania pomiotu kurzego

dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

 

Dyskusja

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

Sesja V: Innowacje biowęglowe

1. Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej

dr inż. Wojciech Czekała, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych

mgr Ewelina Ślęzak, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IPMB w Opolu

3. Urządzenia obrotowe do  suszenia, energetycznego wykorzystania osadu pościekowego jako
i też  do produkcji substratów wegetacyjnych

Waldemar Klapp, 3R System

12:30 – 14:00

Sesja VI: Perspektywy rozwoju rynku biowęglowego

1. Szanse i zagrożenia finansowania projektów innowacyjnych ze środków UE. Jak uniknąć sporów z instytucjami wdrażającymi i jakie perspektywy finansowania ma w najbliższym czasie przed sobą branża biowęgla.

Paweł Zouner, adwokat, Kancelaria Prawna Zouner Legal

2. Przedsiębiorca Innowator. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i nauki w obszarze B+R+I i inwestycji

dr inż. Patryk Weisser, Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska w Opolu

Dyskusja

14:00 – 15:00

Lunch

15:00

Zakończenie konferencji