23 marca 2016

Program konferencji

Wszystkie materiały z konferencji – do pobrania

Artykuły konferencyjne opublikowane w Pracach ICiMB – do pobrania

 

Program konferencji jest programem ramowym i aktualizowany wraz ze zgłoszeniem nowych referatów.

DZIEŃ 1 – 30.05.2016 (poniedziałek)

11.00 – 12.00

Rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy

12.00 – 13.00

Obiad powitalny

13.00 – 13:15

Uroczyste otwarcie konferencji

13:15 – 13:30

Powitanie

Biowęgiel odkrywany na nowo

Hans-Peter Schmitd, Ithaka Institute, Szwajcaria, członek komitetu sterującego European Biochar Fundation (połączenie video, 15 min.)

13:30 – 14:15

Wykład otwierający

Biowęgiel – nauka i przemysł

prof. dr hab. rer. nat. Bruno Glaser, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Niemcy; członek komitetu sterującego European Biochar Fundation (45 min.)

14:15 – 16:30

Sesja I. Biowęgiel – technologie i środowisko

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. rer. nat. Bruno Glaser, Martin Luther University Halle-Wittenberg

1. Prawne i jakościowe wymagania dla importu, produkcji i wprowadzania na rynek biowęgla oraz stosowania w ilości powyżej 1 tony/rok w krajach UE

Edward Someus, biochar S&T senior engineer, Terra Humana Ltd.,

2. Technologie produkcji biowęgli – zalety i wady

dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek prof. PWr.,
dr inż. Marcin Dębowski, mgr inż. Michał Czerep , Politechnika Wrocławska

3. Technologia wytwarzania biowęgla firmy FLUID S.A.

Jan Gładki, prezes zarządu firmy FLUID S.A.

4. Wpływ biowęgla na wzrost i plonowanie drzew jabłoni, brzoskwini i nektaryny

dr hab. Lidia Sas – Paszt, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

5. Produkty na bazie biowęgla jako polepszczacze glebowe i innowacyjne nawozy do stosowania w rolnictwie

Edward Someus, biochar S&T senior engineer, Terra Humana Ltd.

6. Aspekty prawe i wymagania jakościowe dla biowęgla wprowadzanego do gleb

dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska, dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, radca prawny Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Warszawie.

Dyskusja

16.30 – 17.00

Przerwa kawowa

17.00 – 19.00

Sesja II. Od osadów ściekowych do biowęgla

Prowadzenie sesji: dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS

1. Osady ściekowe jako substraty dla nowych produktów

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

2. Wymagania prawne dla przetwarzania osadów ściekowych do biowęgla

dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, radca prawny Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Warszawie, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

3. Biowęgle z osadów ściekowych – korzyści i zagrożenia

dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

4. Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku

dr inż. Marek Bury, europejski rzecznik patentowy, Kancelaria patentowa Bury & Bury

Dyskusja

20.00

Uroczysty bankiet

DZIEŃ 2 – 31.05.2016 (wtorek)

9.00 – 10.30

Sesja III: Biowęgiel i osady ściekowe – właściwości i potencjalne zastosowania cz.1

Prowadzenie sesji: dr hab. inż. Jacek Dach, prof. UP

1. Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu We4Clinker

mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, CEMEX Polska Sp. z o.o.
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu.

2. Technologia pirolizy biomasy i odpadów na podstawie doświadczeń ICiMB

dr inż. Franciszek Sładeczek, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, dr inż. Patryk Weisser,
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu.

3. Wybrane właściwości biokompozytów na osnowie polimerów biodegradowalnych z dodatkiem biowęgla z osadów ściekowych

dr inż. Tomasz Stachowiak, prof. PCz., Zakład Przetwórstwa Polimerów, Politechnika Częstochowska.

4. Badania i certyfikacja: biowęgiel, osady ściekowe, stałe paliwa wtórne

dr Joanna Poluszyńska, dr inż. Patryk Weisser, Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu.

Dyskusja

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.30

Sesja IV: Biowęgiel i osady ściekowe – właściwości i potencjalne zastosowania – cz 2.

Prowadzenie sesji: dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. ICiMB

1. Biowęgiel jako materiał pomocniczy w procesie kompostowania i wermikompostowania

dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

2. Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych

dr hab. inż. Jacek Dach, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3. Ocena stanu materii organicznej oraz aktywności respiracyjnej i enzymatycznej gleby po aplikacji biowęgla

mgr inż. Monika Mierzwa – Hersztek, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

4. Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

12:30 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Sesja V: Biowęgiel – Badania, Rozwój, Innowacje

1. Nauka i Przemysł – synergia w nowym horyzoncie

dr inż. Patryk Weisser, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu

2. Możliwości finasowania innowacji w programie Horyzont 2020

Magdalena Głogowska, Krajowy Punkt Kontaktowy

3. Wsparcie projektów B+R polskich przedsiębiorstw. Konkurs 1.1.1/2016 – „Szybka ścieżka”

Ewa Kłos, Dział Projektów Komercyjnych NCBR

Dyskusja

14:30 – 15:00

Sesja posterowa

1. Wpływ niskotemperaturowego przekształcenia biomasy na właściwości fizyczne i chemiczne biowęgli

mgr inż. Monika Mierzwa – Hersztek, prof. dr hab. Krzysztof Gondek, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; dr Jadwiga Stanek-Tarkowska, dr Teresa Noga, Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

15.00

Uroczyste zakończenie konferencji