13 kwietnia 2017

Patronat naukowy

Politechnika Częstochowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska
ul. J.H. Dąbrowskiego 73
42-201 Częstochowa
www.is.pcz.pl
wiis
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Instytut Inżynierii Biosystemów
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
www.up.poznan.pl

Patronat honorowy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
www.minrol.gov.pl

Patronat

Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
www.arr.gov.pl
Stowarzyszenie Top 500 Innovators
ul. Koszykowa 80 lok. 3
02-008 Warszawa
www.top500innovators.org
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
www.iung.pulawy.pl