17 maja 2017

Partnerzy

Partner merytoryczny

DAK GPS Sp. z o.o.
ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 3
41-219 Sosnowiec

Partner strategiczny

FLUID S.A.
ul. Spółdzielcza 9
28-340 Sędziszów
www.fluid.pl

Partner główny

TIMEX S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
www.timexsa.pl
Zouner Legal Sp.k.
Aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15, lok. 6
00-580 Warszawa
www.znlegal.pl