8 kwietnia 2016

Katarzyna Mełgieś

Katarzyna MełgieśDr Katarzyna Mełgieś, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tytuł doktora nauk prawnych zdobyła w dziedzinie prawa administracyjnego. Od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z reglamentacją obrotu gospodarczego w różnych jego obszarach, w tym nadzoru organów administracji publicznej nad gospodarką w szczególności poprzez procedurę udzielania zezwoleń na wykonywanie działalności i dopuszczeń do obrotu produktów ze względu na ich bezpieczeństwo. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych na ten temat. Od 2000 r. wykonuje także zawód radcy prawnego, aktualnie jest partnerem w kancelarii Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni w Warszawie, gdzie specjalizuje się m.in. w sprawach dotyczących wdrażania projektów badawczych, w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem praw własności przemysłowej i utrzymywaniem ich ochrony na m.in. na innowacyjne technologie. Zajmuje się sprawami dotyczącymi unieważniana praw własności przemysłowej oraz ich naruszeniami. W zakresie jej zainteresowań znajduje się także problematyka patentu jednolitego. Autorka publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej.