20 kwietnia 2016

dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.

jdachSpecjalista w zakresie gospodarki odpadami, pozyskiwania i przetwarzania biomasy, technologii waste-to-energy, OZE, technologii fermentacji i kompostowania bioodpadów, technologii redukcji emisji GHG i odorów. Twórca i kierownik największego polskiego laboratorium biogazowego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Członek rady naukowej German Biomass Research Center (DBFZ) w Lipsku oraz Biomass Engineering Center of China Agricultural University w Pekinie. Autor i współautor ponad 350. prac naukowych i popularno-naukowych, 3. patentów oraz kilkudziesięciu opracowań i opinii dla firm i jednostek samorządowych. Lider 7. projektów naukowych międzynarodowych (5 i 6 PR UE) i krajowych (KBN, MNiSW), wykonawca w kolejnych 15. Indeks h=13 wg bazy Web of Science, sumaryczny Impact Factor >60.