Scientific Committee

Hans-Peter Schmidt, Ithaka Institute for Carbon Strategies, European Biochar Foundation

prof. dr hab. rer. nat. Bruno Glaser, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Edward Someus, biochar S&T senior engineer, Terra Humana Ltd

prof. dr hab. inż. Jacek Przybył, Poznan University of Life Sciences, Poland

prof. dr hab. inż. January Bień, Czestochowa University of Technology, Poland

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland

dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland

dr hab. Jacek Dach, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Iwona Szwach, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Czestochowa University of Technology, Poland

dr inż. Krystyna Malińska, Association of Top 500 Innovators, Poland s

dr inż. Franciszek Sładeczek, Institute of Ceramics and Building Materials in Opole, Poland

dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, Institute of Ceramics and Building Materials in Opole, Poland

dr inż. Patryk Weisser, Institute of Ceramics and Building Materials in Opole, Poland