20 kwietnia 2016

dr inż. Krystyna Malińska

kmalinskaAbsolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Technologia Żywności) oraz Uniwersytetu Śląskiego (Business English). Adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz wykładowca w European Faculty of Engineering Politechniki Częstochowskiej. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, USDA Borlaug Fellowship Program oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization. Odbyła staże naukowe jako visiting scholar w Pennsylvania State University (USA) University of Georgia, Athens (USA), Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz liczne staże szkoleniowe, m.in. Stanford University (USA), Harvard University (USA), University of Almeria (Hiszpania) i przemysłowe, m.in. w ConAgra Grain Processing Company (USA), Szar sp. z o.o (Polska). Ukończyła również studia podyplomowe, m.in. z zakresu Tłumacz konferencyjny (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie), Chemii analitycznej w przemyśle i ochronie środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz Prawa własności intelektualnej (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski).

Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów w języku polskim i angielskim. Interesuje się tematyką związaną z zarządzaniem projektami badawczymi, ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją wyników badań naukowych oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce i języka angielskiego w komunikacji naukowej.

Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących, m.in. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, organicznego recyklingu (kompostowanie i wermikompostowanie), wykorzystania biowęgla w ochronie środowiska, projektowania ekoinnowacji.

Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz współpracy nauki z gospodarką (m.in. w Stowarzyszeniu Top 500 Innovators, Komitecie Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Zespołach ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym i ds. kształcenia w języku angielskim oraz e-learningu przy Wydziale Infrastruktury i Środowiska). Pełni funkcję wiceprezesa i członka zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators – największej organizacji w Polsce zrzeszającej przedstawicieli nauki i biznesu, wśród których znajdują się naukowcy z wielu dyscyplin naukowych z wiodących jednostek naukowych w całym kraju, specjaliści z transferu technologii i komercjalizacji oraz przedsiębiorcy z różnych branż przemysłu. W ramach prac na rzecz Stowarzyszenia, m.in. prowadzi Zespół ekspercki, który współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wspierania innowacyjności i polityki naukowej, m.in. poprzez współtworzenie założeń i konsultację projektów aktów prawnych i kluczowych dokumentów.