8 kwietnia 2016

Aspekty prawne i wymagania jakościowe dla biowęgla wprowadzanego do gleb

dr inż. Krystyna Malińska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska
dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, radca prawny Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Warszawie

Rosnące w Polsce zainteresowanie zastosowaniem biowęgla w rolnictwie jako polepszacza glebowego, innowacyjnego nawozu organicznego czy też podłoża organicznego powoduje, że potencjalni wytwórcy powinni posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą aspektów prawnych i wymagań jakościowych związanych z produkcją biowęgla z różnych substratów oraz wprowadzeniem go na rynek jako produktu o pożądanych właściwościach i bezpiecznego dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. W artykule omówiono przepisy prawa krajowego dotyczące wytwarzania biowęgla z wybranych substratów oraz wymagań jakościowych jakie powinien spełniać biowęgiel wprowadzany do gleb, w tym przepisów dotyczących gospodarki odpadami, ochrony gleby, stosowania nawozów i bezpieczeństwa produktów. Szczególną uwagę poświęcono procedurze uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu biowęgla jako nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin.